Löydä tie menestykseen 5S-menetelmän avulla

Arvon, laatustandardien ja toimitusaikojen tasalaadun ylläpito asiakaspalvelutoiminnoissa on menestyvän valmistajan päätavoite.

Kun Lean-tuotantomallin periaatteita lähdetään soveltamaan, aloituspaikka on tehtaan lattia. Tällöin tarkastellaan parannusta vaativia alueita – niitä on yleensä jätehallinnassa, työasemissa, varastomäärissä, kuljetuksessa ja raaka-aineiden toimituksessa prosessipaikkoihin.

Liikkeiden määriä ja odotusaikoja voidaan vähentää, jolloin käyttäjiä ei rasiteta liikaa, varaston liikkeet vähenevät ja turhia prosesseja karsitaan.

5S-periaatteiden käyttöönotto ja noudattaminen luovat monia etuja liiketoiminnalle ja työvoimalle, mukaan lukien:

  • organisoidut työtilat
  • kasvanut tehokkuus
  • parempi tuotantolaatu
  • lisääntynyt tuottavuus
  • onnellisempi henkilökunta
  • turvallisempi ja terveellisempi ympäristö.

5S tulee sanoista:

S5-Diagram-300x265

Sortteeraus (Lajittelu): hankkiudu eroon tarpeettomista tavaroista ja päätä, mitä tarvitaan päivittäin työn suorittamiseen – hävitä kaikki muut.

Systematisointi: Pane kaikki tärkeät tavarat käyttäjien ulottuville, pyri vähentämään turhia liikkeitä ja työkalujen ja materiaalien etsimiseen työaseman ulkopuolelta kuluvaa aikaa.

Siivous: Tee työalueesta miellyttävä asiakkaille ja työntekijöille luomalla siisti, esteettisesti miellyttävä, turvallinen ja käyttäjäystävällinen ympäristö.

Standardisointi: Luo standardikäytännöt, joiden avulla määritetään jo suorittamasi vaiheet sortteerauksessa, systematisoinnissa ja siivouksessa. Määritä esimerkiksi työalueet, värikoodit ja karttojen toiminnot ja prosessit uudelleen ja ota käyttöön muuttuva varasto.

Seuranta: Seuraa, että kaikkia uusia käytäntöjä noudatetaan ja muutokset ja parannukset tehdään vaaditun mukaisesti. Eliminoi turhien tavaroiden kerääntyminen.

 

Trilogiq-ryhmä on asiantuntija Lean Manufacturingin alueella. Tarjoamme modulaarisia ratkaisuja, jotka voidaan suunnitella ja rakentaa asiakkaan yksilöllisiin vaatimuksiin, kuljettaa paikan päällä ja koota siten, että moduulirakenteiset rakenteet ovat kustannustehokkaampia ja aikatehokkaampia kuin perinteiset menetelmät.